Gidrawlik ekskawator

 • GE10 gidrawlik ekskawator

  GE10 gidrawlik ekskawator

  Gookma Crawler Gidrawlik ekskawator köpugurly gurluşyk tehnikasy, şäher gurluşyk taslamalary jemgyýeti abatlamak, awtoulag ýoly we bag gurluşygy, derýany arassalamak, agaç ekmek we ş.m. ýaly köp gurluşyk taslamalarynda ulanylyp bilner. Gookma ekskawatory 1 tonnadan 22 tonna çenli 10-dan gowrak modeli öz içine alýar , kiçi we orta gurluşyk taslamalarynyň ähli talaplaryna giňden laýyk gelýär.

  Gookma GE10 köp wezipeli kiçi gidrawlik ekskawator bazardaky meşhur modeldir.

 • GE20R gidrawlik ekskawator

  GE20R gidrawlik ekskawator

  Gookma Crawler Gidrawlik ekskawator köpugurly gurluşyk tehnikasy bolup, jemgyýeti abatlamak, awtoulag ýoly we bag gurluşygy, derýany arassalamak, agaç nahallary we ş.m. ýaly köp gurluşyk taslamalarynda ulanylyp bilner, Gookma ekskawatory 1 tonnadan 22 tonna çenli 10-dan gowrak modeli öz içine alýar kiçi we orta gurluşyk taslamalarynyň ähli talaplaryna laýyk gelýär.

  Gookma GE20R nol guýruk mini gidrawlik ekskawator bazardaky iň meşhur modeldir.

 • GE60 Gidrawlik ekskawator

  GE60 Gidrawlik ekskawator

  Gookma Crawler Gidrawlik ekskawator köpugurly gurluşyk tehnikasy bolup, jemgyýeti abatlamak, awtoulag ýoly we bag gurluşygy, derýany arassalamak, agaç nahallary we ş.m. ýaly köp gurluşyk taslamalarynda ulanylyp bilner, Gookma ekskawatory 1 tonnadan 22 tonna çenli 10-dan gowrak modeli öz içine alýar kiçi we orta gurluşyk taslamalarynyň ähli talaplaryna laýyk gelýär.

  Gookma GE60 çekiji gidrawlik ekskawator bazarda iň meşhur modeldir.

 • GE220 Gidrawlik ekskawator

  GE220 Gidrawlik ekskawator

  Gookma Crawler Gidrawlik ekskawator köpugurly gurluşyk tehnikasy bolup, jemgyýeti abatlamak, awtoulag ýoly we bag gurluşygy, derýany arassalamak, agaç nahallary we ş.m. ýaly köp gurluşyk taslamalarynda ulanylyp bilner, Gookma ekskawatory 1 tonnadan 22 tonna çenli 10-dan gowrak modeli öz içine alýar kiçi we orta gurluşyk taslamalarynyň ähli talaplaryna laýyk gelýär.

  Gookma GE220 gidrawlik ekskawator bazarda iň meşhur modeldir.