Hyzmat

hyzmaty

Maşyn kepilligi, distribýutoryň ahyrky ulanyjy üçin enjamy satan gününden başlap 12 aý dowam eder

Maşyn kepilligi ahyrky ulanyjy üçin distribýutor tarapyndan üpjün ediler.Distribýutor ahyrky ulanyja gowy hyzmat bermeli, maşyn işlemek we tehniki hyzmat we abatlaýyş hyzmaty üçin tehniki taýýarlygy öz içine almalydyr.

Gookma kompaniýasy distribýutor üçin tehniki goldaw berýär.Distribýutor, zerur bolsa tehniki işgärlerini Gookma iberip biler.

Gookma distribýutor üçin çalt ätiýaçlyk şaýlaryny üpjün edýär.

hyzmat9