Gorizontal ugrukdyryjy türgenleşik

 • GD33 Gorizontal ugrukdyryjy buraw

  GD33 Gorizontal ugrukdyryjy buraw

  Gorizontal ugrukdyryjy buraw maşyny (HDD) turbalar we kabeller ýaly dürli ýerasty jemgyýetçilik desgalaryny goýmak üçin gazylmaýan gurluşyk tehnikasydyr.HDD soňky 20 ýylda gaty çalt ösýär, bu taslama gurluşygyndan geçmek üçin möhüm enjam.

  Gookma keseligine ugrukdyryjy buraw, bazaryň islegine görä işlenip düzüldi.Gookma kiçi we orta ululykdaky HDD-e ünsi jemleýär, dürli modelleri öz içine alýar, iň ýokary buraw aralygy 300 metrden 500 metre çenli, iň ýokary buraw diametri 900 mm-den 1100mm aralygy, kiçi we orta çukursyz geçiş taslamalarynyň dürli talaplaryna giňden laýyk gelýär.

  Gookma GD33 HDD bazardaky meşhur maşyn.

 • GD39 Gorizontal ugrukdyryjy buraw

  GD39 Gorizontal ugrukdyryjy buraw

  Gorizontal ugrukdyryjy buraw maşyny (HDD) turbalar we kabeller ýaly dürli ýerasty jemgyýetçilik desgalaryny goýmak üçin gazylmaýan gurluşyk tehnikasydyr.HDD soňky 20 ýylda gaty çalt ösýär, bu taslama gurluşygyndan geçmek üçin möhüm enjam.

  Gookma keseligine ugrukdyryjy buraw, bazaryň islegine görä işlenip düzüldi.Gookma kiçi we orta göwrümli HDD-e ünsi jemleýär, dürli modelleri öz içine alýar, iň ýokary buraw aralygy 300 metrden 500 metre çenli, iň uly buraw diametri 900 mm-den 1100mm aralygy, kiçi we orta gazuw taslamalarynyň dürli talaplaryna giňden laýyk gelýär.

  Gookma GD39 HDD bazardaky iň meşhur enjamdyr.