Oba hojalygy enjamlary

 • GT4Q güýçlendiriji

  GT4Q güýçlendiriji

  Gookma kompaniýasy, Guangxi uniwersitetiniň mehaniki in Engineeringenerçilik institutynyň we Guangxi welaýat oba hojalygy maşynlary gözleg institutynyň kooperatiw kärhanasy bolup, patent tehnologiýasy bilen 30 ýyldan gowrak elektrik öndüriji hünär önümçilik taryhyna eýe.“Gookma” kompaniýasy 4kw-dan 22kw-a çenli köp sanly güýç öndüriji modelleri öndürýär.GT4Q Köp funksiýaly mini Power Tiller garaşsyz intellektual eýeçiligi bolan täze modeldir.Onuň işleýiş ýörelgesi we gurluş taýdan emele gelmegi ussatdyr.Lighteňil, çeýeligi we çykdajy öndürijiliginde köp artykmaçlygy bar, owadan görünýär we ferma ösdürip ýetişdirmek üçin iň amatlydyr.

 • GT702 çekiji traktor

  GT702 çekiji traktor

  Gookma GT702 Köp wezipeli oba hojalygy kauçuk çekiji traktor, garaşsyz intellektual eýeçiligi bolan ýokary tehnologiýa önümidir.Traktor köp tehniki patent aldy.Onuň işleýiş ýörelgesi we gurluş taýdan emele gelmegi ussatdyr.Lighteňillik, çeýeligi we çykdajy öndürijiliginde köp artykmaçlygy bar, ekerançylyk üçin iň amatly oba hojalygy traktorydyr.

 • GH110 Tüwi hasyly

  GH110 Tüwi hasyly

  GH110 Kauçuk çekiji Öz-özi hereket edýän ýarym iýmitlendiriji tüwi hasylyny birleşdiriň

  Gookma GH110 Kauçuk Çekiji Öz-özi hereketlendirýän ýarym iýmitlendiriji kombinat tüwi hasyly, garaşsyz intellektual eýeçiligi bolan ýokary tehnologiýa önümidir.Hasyl ýygnaýjyda 10-dan gowrak tehniki patent bar, şol sanda 3 oýlap tapyş patenti.Onuň işleýiş ýörelgesi we gurluş taýdan emele gelmegi ussatdyr.Lighteňil, çeýeligi we çykdajy öndürijiliginde aç-açan artykmaçlyklary bar, häzirki wagtda umumylaşdyrmak üçin iň amatly tüwi ýygýan.

 • GH120 Tüwi hasyly

  GH120 Tüwi hasyly

  GH120 Kauçuk çekiji Öz-özi hereket edýän ýarym iýmitlendiriji tüwi hasylyny birleşdiriň

  Gookma GH120 Kauçuk süýümli Öz-özi hereket edýän ýarym iýmitlendiriji kombinat tüwi hasyly, garaşsyz intellektual eýeçiligi bolan ýokary tehnologiýa önümidir.Hasyl ýygnaýjy milli patentlere eýe boldy.Onuň işleýiş ýörelgesi we gurluş taýdan emele gelmegi ussatdyr.Lighteňil, çeýeligi we çykdajy öndürijiliginde artykmaçlyklary bar, oba ýerlerinde umumylaşdyrmak üçin amatly