Gurluşyk enjamlary

 • GR50 Rotary buraw enjamy

  GR50 Rotary buraw enjamy

  Aýlawly buraw desgasy binýady gurmak üçin deşik enjamy, soňky on ýylda iň çalt ösýän we “Greenaşyl gurluşyk” tehnikasy hökmünde wasp edilen täze üýşmek enjamydyrgurluşyk pudagy tarapyndan.

  “Gookma Rotary” buraw desgasy häzirki wagtda 5 modeli öz içine alýar, iň ýokary buraw çuňlugy 10m, 15m, 20m, 26m we 32m, iň ýokary buraw diametri 1000 mm-den 1200mm-e çenli, kiçi we orta üýşmeleň taslamalarynyň dürli talaplaryna giňden laýyk gelýär.

  GR50 aýlawly buraw desgasy, suw guýularyny burawlamak we jaý binýadyny burawlamak we ş.m. ownuk gurluşyk taslamalaryna bazar islegine görä täze döredilen kiçi modeldir.

 • GR60 Rotary buraw enjamy

  GR60 Rotary buraw enjamy

  Aýlawly buraw desgasy binanyň gurluşygy üçin deşik enjamy, soňky on ýylda iň çalt ösýän täze gurluşyk enjamy we gurluşyk pudagy tarapyndan “Greenaşyl gurluşyk” tehnikasy hökmünde wasp edildi.

  “Gookma Rotary” buraw desgasy häzirki wagtda 5 modeli öz içine alýar, iň ýokary buraw çuňlugy 10m, 15m, 20m, 26m we 32m, iň ýokary buraw diametri 1000 mm-den 1200mm-e çenli, kiçi we orta üýşmeleň taslamalarynyň dürli talaplaryna giňden laýyk gelýär.

  GR60 aýlawly buraw desgasy, suw guýularyny burawlamak we jaý binýadyny burawlamak we ş.m. üçin meşhur modeldir.

 • GR80 Rotary buraw enjamy

  GR80 Rotary buraw enjamy

  Aýlawly buraw desgasy binanyň gurluşygy üçin deşik enjamy, soňky on ýylda iň çalt ösýän täze gurluşyk enjamy we gurluşyk pudagy tarapyndan “Greenaşyl gurluşyk” tehnikasy hökmünde wasp edildi.

  “Gookma Rotary” buraw desgasy häzirki wagtda 5 modeli öz içine alýar, iň ýokary buraw çuňlugy 10m, 15m, 20m, 26m we 32m, iň ýokary buraw diametri 1000 mm-den 1200mm-e çenli, kiçi we orta üýşmeleň taslamalarynyň dürli talaplaryna giňden laýyk gelýär.

  GR80 aýlawly buraw desgasy, suw guýularyny burawlamak we jaý binýadyny burawlamak we ş.m. üçin kiçi we orta gurluşyk taslamasyna bazar islegine görä işlenip düzüldi.

 • GD33 Gorizontal ugrukdyryjy buraw

  GD33 Gorizontal ugrukdyryjy buraw

  Gorizontal ugrukdyryjy buraw maşyny (HDD) turbalar we kabeller ýaly dürli ýerasty jemgyýetçilik desgalaryny goýmak üçin gazylmaýan gurluşyk tehnikasydyr.HDD soňky 20 ýylda gaty çalt ösýär, bu taslama gurluşygyndan geçmek üçin möhüm enjam.

  Gookma keseligine ugrukdyryjy buraw, bazaryň islegine görä işlenip düzüldi.Gookma kiçi we orta ululykdaky HDD-e ünsi jemleýär, dürli modelleri öz içine alýar, iň ýokary buraw aralygy 300 metrden 500 metre çenli, iň ýokary buraw diametri 900 mm-den 1100mm aralygy, kiçi we orta çukursyz geçiş taslamalarynyň dürli talaplaryna giňden laýyk gelýär.

  Gookma GD33 HDD bazardaky meşhur maşyn.

 • GD39 Gorizontal ugrukdyryjy buraw

  GD39 Gorizontal ugrukdyryjy buraw

  Gorizontal ugrukdyryjy buraw maşyny (HDD) turbalar we kabeller ýaly dürli ýerasty jemgyýetçilik desgalaryny goýmak üçin gazylmaýan gurluşyk tehnikasydyr.HDD soňky 20 ýylda gaty çalt ösýär, bu taslama gurluşygyndan geçmek üçin möhüm enjam.

  Gookma keseligine ugrukdyryjy buraw, bazaryň islegine görä işlenip düzüldi.Gookma kiçi we orta göwrümli HDD-e ünsi jemleýär, dürli modelleri öz içine alýar, iň ýokary buraw aralygy 300 metrden 500 metre çenli, iň uly buraw diametri 900 mm-den 1100mm aralygy, kiçi we orta gazuw taslamalarynyň dürli talaplaryna giňden laýyk gelýär.

  Gookma GD39 HDD bazardaky iň meşhur enjamdyr.

 • GE10 gidrawlik ekskawator

  GE10 gidrawlik ekskawator

  Gookma Crawler Gidrawlik ekskawator köpugurly gurluşyk tehnikasy, şäher gurluşyk taslamalary jemgyýeti abatlamak, awtoulag ýoly we bag gurluşygy, derýany arassalamak, agaç ekmek we ş.m. ýaly köp gurluşyk taslamalarynda ulanylyp bilner. Gookma ekskawatory 1 tonnadan 22 tonna çenli 10-dan gowrak modeli öz içine alýar , kiçi we orta gurluşyk taslamalarynyň ähli talaplaryna giňden laýyk gelýär.

  Gookma GE10 köp wezipeli kiçi gidrawlik ekskawator bazardaky meşhur modeldir.

 • GE20R gidrawlik ekskawator

  GE20R gidrawlik ekskawator

  Gookma Crawler Gidrawlik ekskawator köpugurly gurluşyk tehnikasy bolup, jemgyýeti abatlamak, awtoulag ýoly we bag gurluşygy, derýany arassalamak, agaç nahallary we ş.m. ýaly köp gurluşyk taslamalarynda ulanylyp bilner, Gookma ekskawatory 1 tonnadan 22 tonna çenli 10-dan gowrak modeli öz içine alýar kiçi we orta gurluşyk taslamalarynyň ähli talaplaryna laýyk gelýär.

  Gookma GE20R nol guýruk mini gidrawlik ekskawator bazardaky iň meşhur modeldir.

 • GE60 Gidrawlik ekskawator

  GE60 Gidrawlik ekskawator

  Gookma Crawler Gidrawlik ekskawator köpugurly gurluşyk tehnikasy bolup, jemgyýeti abatlamak, awtoulag ýoly we bag gurluşygy, derýany arassalamak, agaç nahallary we ş.m. ýaly köp gurluşyk taslamalarynda ulanylyp bilner, Gookma ekskawatory 1 tonnadan 22 tonna çenli 10-dan gowrak modeli öz içine alýar kiçi we orta gurluşyk taslamalarynyň ähli talaplaryna laýyk gelýär.

  Gookma GE60 çekiji gidrawlik ekskawator bazarda iň meşhur modeldir.

 • GE220 Gidrawlik ekskawator

  GE220 Gidrawlik ekskawator

  Gookma Crawler Gidrawlik ekskawator köpugurly gurluşyk tehnikasy bolup, jemgyýeti abatlamak, awtoulag ýoly we bag gurluşygy, derýany arassalamak, agaç nahallary we ş.m. ýaly köp gurluşyk taslamalarynda ulanylyp bilner, Gookma ekskawatory 1 tonnadan 22 tonna çenli 10-dan gowrak modeli öz içine alýar kiçi we orta gurluşyk taslamalarynyň ähli talaplaryna laýyk gelýär.

  Gookma GE220 gidrawlik ekskawator bazarda iň meşhur modeldir.