Gorizontal ugrukdyryjy buraw GD33 / GD39

Gysga düşündiriş:

Gorizontal ugrukdyryjy buraw maşyny (HDD), turbalar we kabeller ýaly dürli ýerasty jemgyýetçilik desgalaryny goýmak üçin gazylmaýan gurluşyk tehnikasydyr.HDD soňky 20 ýylda gaty çalt ösýär, bu taslama gurluşygyndan geçmek üçin möhüm enjam.

Gookma keseligine gönükdirilen buraw, bazaryň islegine görä işlenip düzüldi.Gookma kiçi we orta göwrümli HDD-e ünsi jemleýär, dürli modelleri öz içine alýar, iň ýokary buraw aralygy 300m, 400m we 500m, iň ýokary buraw diametri 900 mm-den 1100mm, kiçi we orta çukursyz geçiş taslamalarynyň dürli talaplaryna giňden laýyk gelýär.

Ack Rack we Pinion ulgamy
Heatyladyşdan ýokary subutnama
Um Cummins hereketlendirijisi
T 39T yza çekiş güýji
● Buraw aralygy 400m (1312ft)


Umumy düşündiriş

Haryt bellikleri

Haryt modeli

GD33

GD39

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

Gookma keseligine ugrukdyryjy buraw, köp tehniki artykmaçlyklar bilen işlenip düzülen, enjamy durnukly öndürijilik we ýokary netijelilik bilen üpjün edýär.

1. Cummins hereketlendirijisi bilen enjamlar

Cummins hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylan,güýçli kuwwat, ýangyç az sarp etmek,durnukly we çydamly.

Gorizontal ugurly buraw 1

2. Rack we pinion ulgamy

Rack we pinion ulgamy, adamlaşdyrma dizaýny, Işlemek we hyzmat etmek aňsat.

3. Enjam birmeňzeş 9 Eaton hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylandyr

Enjam birmeňzeş 9 Eaton hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylandyrmodel we birmeňzeş gurnama ölçegleri, iteklemek üçin 4we çekmek, 4 sany güýç kellesi aýlanmak üçin we 1 turba üçinüýtgeýär.Motorhli hereketlendirijiler çalşylýar,täze motoryň çalşylmagyna garaşmak üçin wagt ýitirmekden gaça duruňislendik motora zeper ýeten ýagdaýynda.

Gorizontal ugurly buraw 2

4. Uly tork

Uly tork, çalt iteklemek we çekmek tizligi, ýokary iş netijeliligi.

5. Şassiniň we esasy goluň dizaýnyny güýçlendirmek

Şassiniň we esasy goluň dizaýnyny güýçlendirmek, 15 ýyldan gowrak iş ömri.

Gorizontal ugurly buraw 3

6. Meşhur markaly esasy komponentler

Meşhur markaly esasy komponentler, enjamyň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýär.

7. heatylylyga garşy ýörite dizaýn

Heatörite ýylylyga garşy dizaýn, enjamy aşa gyzmakdan azat edýär, ýokary temperatura şertlerinde işlemek üçin ýörite amatlydyr.

Gorizontal-ugrukdyryjy-buraw-4

Goýmalar

Gookma aýlawly buraw desgasy awtoulag, demir ýol, suwaryş, köpri, elektrik üpjünçiligi, aragatnaşyk, şäher häkimligi, bag, jaý, suw guýusy gurluşygy we ş.m. ýaly köp sanly gurluşyk taslamalarynda giňden ulanylýar we müşderileriň arasynda uly abraý gazandy.

Gorizontal ugurly buraw 6
Gorizontal ugurly buraw 7
Gorizontal ugrukdyryjy buraw 8

Önümçilik liniýasy

önümçilik liniýasy (3)
23-nji programma
programma2

Önümçilik wideosy


 • Öňki:
 • Indiki:

 •  GD332-1

  1.GD33 gorizontal ugrukdyryjy buraw, umumy görnüşli roman bilen toplumlaýyn dizaýndyr.
  2. Dwigateli güýçli, ýangyç az sarp edýän, durnukly we çydamly.
  3. Gidrawlik we elektrik bölekleri ýönekeýleşdirilen dizaýndyr, ýönekeý gurluşy, abatlamak we abatlamak üçin amatly edýär.Solenoid klapany bolmadyk enjam, operator tejribesiz hem enjamy özi bejerip biler.
  4. Uly tork, çalt iteklemek we çekmek tizligi, ýokary iş netijeliligi.
  5. Şassiniň we esasy goluň dizaýnyny güýçlendirmek, 15 ýyldan gowrak iş ömri.
  6. Ynsanlaşdyrma dizaýny, işleýşi ýönekeý, aňsat gözegçilik.
  7. Meşhur markaly esasy komponentler, enjamyň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün ediň.
  8. heatörite ýylylyga garşy dizaýn, enjamy aşa gyzmakdan halas edýär, ýokary temperatura şertlerinde işlemek üçin ýörite amatlydyr.
  9. Ykjam dizaýn, kiçi göwrümli, çalt hereketli, 40'GP gapda iberilip bilner.

  Aýratynlyklary
  Ady Gorizontal ugrukdyryjy türgenleşik
  Model GD33
  Motor Cummins 153KW
  Sürüjiniň görnüşini itiň we çekiň Zynjyr
  Maks yza çekmek 330KN
  Iň ýokary iteklemek we çekmek 17s
  Iň ýokary tork 14000N.m
  Iň ýokary diametri 900mm (36in)
  Reameriň standart konfigurasiýasy φ250-φ600mm (φ9.85-φ23.64in)
  Iň köp iş aralygy 300m (984ft)
  Buraw taýagy φ73 * 3000mm (φ2.88 * 118.20in)
  Buraw taýajygynyň standart konfigurasiýasy 100 sany
  Palçyk nasosynyň süýşmegi 320L / m
  Pyýada sürüjiniň görnüşi Kauçuk çekiji
  Pyýada tizligi Iki gezek tizlik
  Çybyk çalyşýan görnüş Semiarym awtomat
  Gämi 3 bölek
  Iň ýokary baha bermek ukyby 20 °
  Umumy ölçegler (L * W * H) 6550 * 2150 * 2250mm (258.07 * 84,71 * 88,65in)
  Maşynyň agramy 10200 kg (22487lb)

  GD331-12 GD333-11

  GD392-1

  Aýratynlyklary we artykmaçlyklary :
  Durnukly öndürijilik, ajaýyp netijelilik
  1.Maşan ​​umumy görnüşli roman bilen toplumlaýyn dizaýndyr.
  2. Rack we pinion ulgamy.
  3. Dwigateli güýçli, ýangyç az sarp edýän, durnukly we çydamly.
  4. Gidrawlik we elektrik bölekleri ýönekeýleşdirilen dizaýndyr, ýönekeý gurluşy, abatlamak we abatlamak üçin amatly edýär.Solenoid klapany bolmadyk enjam, operator tejribesiz hem enjamy özi bejerip biler.
  5. Enjam şol bir modeldäki 9 Eaton hereketlendirijisi we birmeňzeş gurnama ölçegleri, 4 iteklemek we çekmek üçin 4, güýç kellesiniň aýlanmagy üçin 4 we turbanyň üýtgemegi üçin enjamlaşdyrylýar.Motorhli hereketlendirijiler çalşylýar, islendik hereketlendirijiniň zeper ýeten ýagdaýynda täze motoryň çalşylmagyna garaşmak üçin wagt ýitirmekden saklanyň.
  6. Uly tork, çalt iteklemek we çekmek tizligi, ýokary iş netijeliligi.
  7. Şassiniň we esasy goluň dizaýnyny güýçlendirmek, 15 ýyldan gowrak iş ömri.
  8. Ynsanlaşdyrma dizaýny, işleýşi ýönekeý, aňsat gözegçilik.
  9. Meşhur markaly esasy komponentler, enjamyň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün ediň.
  10. heatörite ýylylyga garşy dizaýn, enjamy aşa gyzmakdan halas edýär, ýokary temperatura şertlerinde işlemek üçin ýörite amatlydyr.
  11. Ykjam dizaýn, kiçi göwrümli, çalt hereketli, 40'GP gapda iberilip bilner.

  Aýratynlyklary
  Ady Gorizontal ugrukdyryjy türgenleşik
  Model GD39
  Motor Cummins 153KW
  Sürüjiniň görnüşini itiň we çekiň Çukur we çeňňek
  Maks yza çekmek 390KN
  Iň ýokary iteklemek we çekmek 10s
  Iň ýokary tork 16500 sagat
  Iň ýokary diametri 1100mm (43.34in)
  Reameriň standart konfigurasiýasy φ300-φ900mm (φ11.82-φ35.46in)
  Iň köp iş aralygy 400m (1312ft)
  Buraw taýagy φ83 * 3000mm (φ3.27 * 118.2in)
  Buraw taýajygynyň standart konfigurasiýasy 100 sany
  Palçyk nasosynyň süýşmegi 450L / m
  Pyýada sürüjiniň görnüşi Polat gulp rezin blokdan ýasalan hereketlendiriji
  Pyýada tizligi Iki gezek tizlik
  Çybyk çalyşýan görnüş Semiarym awtomat
  Gämi 3 bölek
  Iň ýokary baha bermek ukyby 20 °
  Umumy ölçegler (L * W ** H) 6800 * 2250 ** 2350mm (267.92 * 88.65 * 92.59in)
  Maşynyň agramy 10800 kg (23810lb)

   GD393-13 GD394-12 GD391-11

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň