Tüwi hasyly

 • GH110 Tüwi hasyly

  GH110 Tüwi hasyly

  GH110 Kauçuk çekiji Öz-özi hereket edýän ýarym iýmitlendiriji tüwi hasylyny birleşdiriň

  Gookma GH110 Kauçuk Çekiji Öz-özi hereketlendirýän ýarym iýmitlendiriji kombinat tüwi hasyly, garaşsyz intellektual eýeçiligi bolan ýokary tehnologiýa önümidir.Hasyl ýygnaýjyda 10-dan gowrak tehniki patent bar, şol sanda 3 oýlap tapyş patenti.Onuň işleýiş ýörelgesi we gurluş taýdan emele gelmegi ussatdyr.Lighteňil, çeýeligi we çykdajy öndürijiliginde aç-açan artykmaçlyklary bar, häzirki wagtda umumylaşdyrmak üçin iň amatly tüwi ýygýan.

 • GH120 Tüwi hasyly

  GH120 Tüwi hasyly

  GH120 Kauçuk çekiji Öz-özi hereket edýän ýarym iýmitlendiriji tüwi hasylyny birleşdiriň

  Gookma GH120 Kauçuk süýümli Öz-özi hereket edýän ýarym iýmitlendiriji kombinat tüwi hasyly, garaşsyz intellektual eýeçiligi bolan ýokary tehnologiýa önümidir.Hasyl ýygnaýjy milli patentlere eýe boldy.Onuň işleýiş ýörelgesi we gurluş taýdan emele gelmegi ussatdyr.Lighteňil, çeýeligi we çykdajy öndürijiliginde artykmaçlyklary bar, oba ýerlerinde umumylaşdyrmak üçin amatly