Rotary buraw burawy GR50 / GR60 / GR80

Gysga düşündiriş:

Aýlawly buraw desgasy binýady gurmak üçin deşik enjamy, soňky on ýylda iň çalt ösýän täze önümçilik enjamy we bu pudak tarapyndan “Greenaşyl gurluşyk” tehnikasy hökmünde wasp edildi.

Gookma aýlaw buraw desgasy bazaryň islegine görä işlenip düzüldi.Gookma Rotary buraw desgasy häzirki wagtda 5 modeli öz içine alýar, iň ýokary buraw çuňlugy 12m, 16m, 21m, 26m we 32m, iň ýokary buraw diametri 1000mm-den 1200mm-e çenli, kiçi we orta gurluşyk taslamalarynyň dürli talaplaryna giňden laýyk gelýär.


Umumy düşündiriş

Haryt bellikleri

Haryt modeli

GR50

GR60

GR80

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

“Gookma” aýlaw buraw desgasy köp sanly esasy tehnologiýany öz içine alýar, orta we kiçi üýşmeleň maşynynyň tendensiýasyna ýolbaşçylyk edýär.

1. Speokary tizlikli palçyk zyňmak

Speedokary tizlikli palçyk zyňmak funksiýasy güýç kellesiniň üýtgeşik dizaýny arkaly amala aşyrylýar.

Güýçli güýç we ýokary tizlik bilen ähli iş şertlerinde köp artykmaçlyklara eýe bolýar, iş netijeliligi beýleki önümlerden 20% ýokary.

High Speed Mud Dumping

2. Wizual adam-maşyn interfeýsi

Wizual adam-maşyn interfeýsi bilen, işi has göni we aňsatlaşdyrmak üçin maglumat ýa-da iş şertleri wizualdyr.

Esasy böleklerde wagt gijikdirme sazlamalary bar, işleýşi has rahatlaşdyrýar, bölekleri haýran galdyrýar we enjamyň ömrüni uzaldýar.

3. Amatly tehniki hyzmat we abatlaýyş

Elektromehaniki dizaýn, enjamy aňsat bejermek we bejermek, suw geçirmeýän we ygtybarly we ýokary ygtybarly edýär.

Visual Human-machine Interface

4. Ösen dizaýn

Enjam ösen dizaýn programma üpjünçiligi we güýç derňew programma üpjünçiligi arkaly işlenip düzüldi, önümiň gurluşyny optimizirlemek üçin önüm gurluşynyň stres derňew meýdanyny has gönüden-göni görkezip biler.

5. Howpsuzlyk öndürijiligi

Yza gaýdýan ýüpüň sinhron işleýiş funksiýasy, buraw gurallarynyň tötänleýin goýulmagynyň öňüni alyň.Buraw taýagy yzky şekil funksiýasyna eýe bolan zarba garşy enjam bilen enjamlaşdyrylýar.

Advanced Design

6. Çeýel hereket

Gookma modeli GR50 we GR60 öwrümli buraw desgasy ykjam gurluşdan, kiçi göwrümli, çeýe hereketlidir, oba jaý gurluşygy, suw guýusy burawlamak we seýilgäh taslamasy ýaly dar we pes ýerlerde daşamak we işlemek üçin ýörite amatlydyr.

7. Ykdysadyýetiň netijeliligi

Çalt işleýiş tizligi, komponentleriň uzak ömri, pes abatlaýyş tizligi, ýangyjyň az sarp edilmegi, enjamy ýokary derejeli ykdysady netijelilige öwürýär.

Agile Mobility

8. Çalt eltip bermek

Professional önümçilik ulgamy, enjamyň umumy hilini we çalt eltilmegini üpjün edýär.

Fast Delivery

Goýmalar

Gookma aýlawly buraw desgasy awtoulag ýoly, demir ýol, suwaryş, köpri, elektrik üpjünçiligi, aragatnaşyk, şäher häkimligi, bag, jaý, suw guýulary we ş.m. ýaly köp sanly gurluşyk taslamalarynda giňden ulanylýar we müşderileriň arasynda uly abraý gazandy.

application-1
application-2
Applications

Önümçilik liniýasy

1 (4)
2 (1)
4 (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • wideo

  GR503

  Ile Çeýel hereket

  Nar Dar ýerlerde işlemek üçin kiçi göwrüm

  Water Suw guýusy we jaý gaznasyny burawlamak üçin

  12 Buraw çuňlugy 12m (40ft)

  1. GR50 öwrümli buraw desgasy täze dizaýndan, ykjam gurluşdan.
  2.Kiçijik ululygy, çeýe hereketi, ulag üçin amatly, seýilgäh, tunel, metro, ýapyk we ş.m. ýaly dar we pes ýerlerde işlemek üçin amatly.
  3. Meşhur markaly hereketlendiriji bilen enjamlar, güýçli kuwwatly, durnukly, ýangyjyň az sarp edilmegi, pes ses, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak.
  4..Gidrawlik ulgamyny, ýokary durnuklylygy, syzmazlygy, uly torky we ýokary netijeliligi kabul edýär.
  5. Dürli gurluşyk talaplaryna laýyk gelýän akym çäge gatlagy, palçyk gatlagy we ýerasty suw we ş.m. ýaly dürli ýer we toprak şertlerine laýyk gelýär.Howa bilen örtülen gaýany burawlap biler, gury ýol we çygly deşik usuly ulanylyp bilner.
  6. Durnukly öndürijilik, ýokary ygtybarlylyk, pes bölek derejesi, amatly tehniki hyzmat we abatlaýyş.

  Ady

  Rotary buraw enjamy

  Model

  GR50

  Motor

  Model

   

  YC4GB85-T22

  Kuwwat

  Kw / rpm

  61/2200

  Gidrawlik ulgamy

  Esasy nasos modeli

   

  K3V63DT

  Iň ýokary basyş

  Mpa

  32

  Basyş ulgamy

  Maksressiw güýç

  KN

  140

  Iň köp çekiji güýç

  KN

  140

  Silindr basyşy

  mm

  1500 (59.1)

  Kuwwat kellesi

  Motoryň süýşmegi

  ml / r

  107 * 1

  Iň ýokary çykyş momenti

  Kn

  50

  Iş tizligi

  aýlaw

  22

  Speedokary tizlikli palçyk zyňmak

  aýlaw

  65

  Şassi

  Çekiş plastinkasynyň ini

  mm

  500 (19.7)

  Şassiniň uzynlygy

  mm

  2800 (110.4)

  Syýahat tizligi

  m (ft) / sag

  3200 (10500)

  Syýahat motorly model

   

  TM18

  Mast

  Çep we sag ýapgyt

  derejesi

  ± 5˚

  Öňe meýilli

  derejesi

  Yzky ýapgyt

  derejesi

  90˚

  Esasy Winç

  Motor modeli

   

  TM22

  Iň ýokary göteriji güýç

  KN

  120

  Wirerope diametri

  mm

  20 (0.79)

  Wirerope uzynlygy

  m (ft)

  20 (65.6)

  Tizligi ýokarlandyrmak

  m (ft) / min

  85 (278.8)

  Kömekçi Winç

  Iň ýokary göteriji güýç

  KN

  15

  Wirerope diametri

  mm

  12 (0.47)

  Wirerope uzynlygy

  m (ft)

  22 (72.2)

  Tizligi ýokarlandyrmak

  m (ft) / min

  40 (131.2)

  Buraw turbasy

  Turbany gulplamak

  mm

  ø273 (10.8)

  Işleýiş maglumatlary

  Iň ýokary buraw çuňlugy

  m (ft)

  12 (39.4)

  Burawyň iň ýokary diametri

  m (ft)

  1.0 (3.3)

  Ulag

  Uzynlyk * ini * beýiklik

  m (ft)

  5.5 * 2.2 * 2.9 (18.1 * 7.3 * 9.6)

  Agramy

  kg (f)

  11500 (25360)

  Parametrler öňünden duýdurmazdan üýtgedilip bilner.

  GR505 GR504 GR502  GR506GR501

  wideo

  gr60 (3)

  1. GR60 öwrümli buraw desgasy täze dizaýndan, ykjam gurluşdan.
  2.Kiçijik ululygy, çeýe hereketi, ulag üçin amatly, seýilgäh, tunel, metro, ýapyk we ş.m. ýaly dar we pes ýerlerde işlemek üçin amatly.
  3. Meşhur markaly hereketlendiriji bilen enjamlar, güýçli kuwwatly, durnukly, ýangyjyň az sarp edilmegi, pes ses, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak.
  4..Gidrawlik ulgamyny, ýokary durnuklylygy, syzmazlygy, uly torky we ýokary netijeliligi kabul edýär.
  5. Dürli gurluşyk talaplaryna laýyk gelýän akym çäge gatlagy, palçyk gatlagy we ýerasty suw we ş.m. ýaly dürli ýer we toprak şertlerine laýyk gelýär.Howa bilen örtülen gaýany burawlap biler, gury ýol we çygly deşik usuly ulanylyp bilner.
  6. Durnukly öndürijilik, ýokary ygtybarlylyk, pes bölek, amatly tehniki hyzmat we abatlaýyş.

  Ady

  Rotary buraw enjamy

  Model

  GR60

  Motor

  Model

   

  YC4A125Z-T21

  Kuwwat

  Kw / rpm

  92/2200

  Gidrawlik ulgamy

  Esasy nasos modeli

   

  K3V63DT

  Iň ýokary basyş

  Mpa

  32

  Basyş ulgamy

  Iň ýokary basyş güýji

  KN

  140

  Iň köp çekiji güýç

  KN

  140

  Silindr basyşy

  mm

  2500 (98.5)

  Kuwwat kellesi

  Motoryň süýşmegi

  ml / r

  80 + 80

  Iň ýokary çykyş momenti

  Kn

  60

  Iş tizligi

  aýlaw

  22

  Speedokary tizlikli palçyk zyňmak

  aýlaw

  65

  Şassi

  Çekiş plastinkasynyň ini

  mm

  500 (19.7)

  Şassiniň uzynlygy

  mm

  3650 (143.8)

  Syýahat tizligi

  m (ft) / sag

  3200 (10500)

  Syýahat motorly model

   

  TM22

  Mast

  Çep we sag ýapgyt

  derejesi

  ± 5˚

  Öňe meýilli

  derejesi

  Yzky ýapgyt

  derejesi

  90˚

  Esasy Winç

  Motor modeli

   

  TM40

  Iň ýokary göteriji güýç

  KN

  180

  Wirerope diametri

  mm

  20 (0.79)

  Wirerope uzynlygy

  m (ft)

  33 (108.3)

  Tizligi ýokarlandyrmak

  m (ft) / min

  85 (278.8)

  Kömekçi Winç

  Iň ýokary göteriji güýç

  KN

  20

  Wirerope diametri

  mm

  12 (0.47)

  Wirerope uzynlygy

  m (ft)

  33 (108.3)

  Tizligi ýokarlandyrmak

  m (ft) / min

  40 (131.2)

  Buraw turbasy

  Turbany gulplamak

  mm

  ø273 (10.8)

  Işleýiş maglumatlary

  Iň ýokary buraw çuňlugy

  m (ft)

  16 (53) / 3 bölüm turbalary

  21 (69) / 4 bölüm turbalary

  Burawyň iň ýokary diametri

  m (ft)

  1.2 (4.0)

  Ulag

  Uzynlyk * ini * beýiklik

  m (ft)

  9.2 * 2.4 * 3.15 (30.2 * 7.9 * 10.4)

  Agramy

  kg (f)

  15000 (33070)

  Parametrler öňünden duýdurmazdan üýtgedilip bilner.

  gr60 (1) gr60 (2) gr60 (3)gr60 (4) gr60 (5) gr60 (6) gr60 (7)

  5202

  1. GR80 öwrümli buraw desgasy täze dizaýndan, ykjam gurluşdan.
  2. Meşhur markaly hereketlendiriji bilen enjamlar, güýçli kuwwatly, durnukly, ýangyjyň az sarp edilmegi, pes ses, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak.
  3..Gidrawlik ulgamyny, ýokary durnuklylygy, syzmazlygy, uly torky we ýokary netijeliligi kabul edýär.
  4. Dürli ýer we toprak şertleri üçin amatly çäge gatlagy, palçyk gatlaklary we ýerasty suwlar we ş.m. dürli gurluşyk talaplaryna laýyk gelýär.Howa bilen örtülen gaýany burawlap biler, gury ýol we çygly deşik usuly ulanylyp bilner.
  5. Durnukly öndürijilik, ýokary ygtybarlylyk, pes bölek, amatly tehniki hyzmat we abatlaýyş.
  6. Esasy şemal iki taraplaýyn birleşýär, götermek we aşak düşmek çalt we täsirli,
  iş wagtyny azaltmak we netijeliligini ýokarlandyrmak.
  7. tensionokary dartyşly polat plastinkany ulanyň, tutuş maşynyň güýjüni artdyryň we ol
  öndürijiligi.

  Ady

  Rotary buraw enjamy

  Model

  GR80

  Motor

  Model

   

  YC6J180L-T21
  Kuwwat

  Kw / rpm

  132/2200

  Gidrawlik ulgamy

  Esasy nasos modeli

   

  K3V112DT
  Iň ýokary basyş

  Mpa

  32

  Basyş ulgamy

  Iň ýokary basyş güýji

  KN

  240
  Iň köp çekiji güýç

  KN

  240
  Silindr basyşy

  mm

  3000 (118.2)

  Kuwwat kellesi

  Motoryň süýşmegi

  ml / r

  107 + 107
  Iň ýokary çykyş momenti

  Kn

  85
  Iş tizligi

  aýlaw

  22
  Speedokary tizlikli palçyk zyňmak

  aýlaw

  65

  Şassi

  Çekiş plastinkasynyň ini

  mm

  600 (23.6)
  Şassiniň uzynlygy

  mm

  4550 (179.3)
  Syýahat tizligi

  m (ft) / sag

  3200 (10500)
  Syýahat motorly model

   

  TM60

  Mast

  Çep we sag ýapgyt

  derejesi

  ± 5˚
  Öňe meýilli

  derejesi

  Yzky ýapgyt

  derejesi

  90˚

  Esasy Winç

  Motor modeli

   

  TM40
  Iň ýokary göteriji güýç

  KN

  240
  Wirerope diametri

  mm

  26 (1.03)
  Wirerope uzynlygy

  m (ft)

  43 (141.1)
  Tizligi ýokarlandyrmak

  m (ft) / min

  85 (278.8)

  Kömekçi Winç

  Iň ýokary göteriji güýç

  KN

  70
  Wirerope diametri

  mm

  12 (0.47)
  Wirerope uzynlygy

  m (ft)

  33 (108.3)
  Tizligi ýokarlandyrmak

  m (ft) / min

  40 (131.2)

  Buraw turbasy

  Turbany gulplamak

  mm

  99299 (11.8)

  Işleýiş maglumatlary

  Iň ýokary buraw çuňlugy

  m (ft)

  26 (85.3)
  Burawyň iň ýokary diametri

  m (ft)

  1.2 (4.0)

  Ulag

  Uzynlyk * ini * beýiklik

  m (ft)

  12 * 2.8 * 3.45 (39.4 * 9.2 * 11.4)
  Agramy

  kg (f)

  28000 (61730)
  Parametrler öňünden duýdurmazdan üýtgedilip bilner.

  5203 5204 5205 5206 5207

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň